zaglavlje  

„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“

 
  ПОЧЕТНА::
   
 
МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕНИКЕ
 

ФИЗИКА-обавештење за ученике седмог и осмог разреда:


Седми-На телевизији креће нова област Механички рад, па вас молим да одгледате.Та врста праћења наставе је најважнија.Моја адреса за домаће задатке је avramovicdragan62@gmail.com . Обавезно отворите линк и погледајте.

Осми- Урадите овај домаћи у ваше свеске.Сликајте га и пошаљите на avramovicdragan62@gmail.com до понедељка 30.марта.На сликама 1. и 2. (слика1 слика2 слика3 слика4) су дате две сијалице. а)напиши како су везане(у оба случаја), б)да ли ће светлети друга ако се једна сијалица одврне? в)израчунај еквивалентну отпорност ако свака сијалица има отпор 0.5 ома

МУЗИЧКА КУЛТУРА-обавештење за ученике:


Ово је линк на коме се налазе задаци за сваки разред појединачно- link 

ВЕРОНАУКА- обавештење за ученике::


Ово је линк на коме се налазе материјали из Веронауке https://draganra.blogspot.com

ИСТОРИЈА-обавештење за ученике(17.03.2020)


Део садржаја из ИСТОРИЈЕ биће приказан на каналу РТС 3, а на овом линку https://istorija2020.blogspot.com/?m=0 ученици могу да прочитају, погледају, добију задатке или коментаришу. Циљ је да им се пружи подршка у учењу на даљину.

ПРВИ РАЗРЕД
ДРУГИ РАЗРЕД
ПЕТИ РАЗРРЕД
СЕДМИ РАЗРЕД

 

 

(25.03.2020-математичка игра)

(31.03.2020-занимљиви задаци)

 

Српски језик-контролни-глалоли

Српски језик-Глаголи(вежбање)

Српски језик-Перфекат

Српски језик-Футур1

Српски језик-Одлике драме

Српски језик-Поход на мјесец-Б.Ћопић

Српски језик-Променљиве и непроменљиве речи

Српски језик-Биберче

Српски језик-Предлози и прилози

Српски језик-Народна бајка


28.04.2020-Информатика

07.04.2020-Информатика


20.03.2020-Немачки језик

ПАДЕЖИ-Немачки језик


ВРЕМЕ И КЛИМА-Географија

Kлиматски чиниоци и типови климе-Географија


04.05-09.05.2020-Физичко(V1)

27.04-30.04.2020-Физичко(V1)

21.04-24.04.2020-Физичко(V1)

23.03.2020-Физичко васп.

06.04-10.04.2020-Физичко(V1)


17.03.2020-Биологија

23.03.2020-Биологија

27.03.2020-Биологија

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД
ШЕСТИ РАЗРЕД
ОСМИ РАЗРЕД
(17.03.2020)

(17.03.2020-реш.)

(18.03.2020)

(18.03.2020-реш.)

(19.03.2020)

(19.03.2020-реш.)

(20.03.2020)

(24.03.2020)

(25.03.2020)

(26.03.2020)

(26.03.2020-реш.)

(27.03.2020)

(30.03.2020)

(31.03.2020)

(02.04.2020)

(03.04.2020)

 

 

(06.04.2020)

(07.04.2020)

(08.04.2020)

(09.04.2020)

(10.04.2020)

(21.04.2020)

(23.04.2020)

(24.04.2020)

(27.04.2020)

(28.04.2020)

(04.05.2020)

(05.05.2020)

(11.05.2020)

(12.05.2020)

(13.05.2020)

(15.05.2020)

28.04.2020-Информатика

07.04.2020-Информатика


Српски језик-Koнтролни задатак

Српски језик-Јаблан(Петар Кочић)

Српски језик-Реченични чланови

Српски језик-Лексичке вежбе


 

ПЕРФЕКАТ-Немачки језик


27.03.2020.-Физичко васп.


 

(ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ДРЖАВЕ-Географија)


Српски језик-Мост на Жепи

Српски језик-Стилске фигуре

Српски језик-контролни задатак


28.04.2020-Информатика

07.04.2020-Информатика


02.04.2020.-Физика( Рад, снаг и енергија)

(ЛАКА ИНДУСТРИЈА-Географија)


(ГЛАГОЛИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ПРЕДЛОГЕ-Немачки језик