zaglavlje  

„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“

   
  ПОЧЕТНА::
   
 

Професионална орјентација


Наша школа, од школске  2013-2014.године,  учествује  у реализацији пројекта "Професионална оријентација на преласку у средњу школу", који спроводи немачка организација ГИЗ у сарадњи са Минисатрством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта Републике Србије. Основни циљ програма је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да покушају да планирају каријеру и свој начин укључивања у свет рада.


Програм чини пет фаза:
1. Самоспознаја (основна идеја је да ученици препознају сосптвене потенцијале, склоности и спремности за постигнућа и да тиме употпуне слику о себи);
2. Информисање о занимањима (неопходно је добро информисати ученике о могућим/жељеним занимањима како би могли самостално и што боље да донесу одлуку о избору занимања - пожељено је структурирати информације и правити селекцију у зависности од интересовања ученика);
3. Упознавање са путевима образовања (ученике упознати са мрежом школа и путевима образовања који воде до жељене професије/занимања; најпре ученицима приближити дотупност школа у физичком смислу, а потом и степенице које се могу пролазити до одређеног занимања - нпр. одабир одређене средње школе позитивно доприноси одабиру факултета, или бирати функционално занат, уколико ученик нема амбиција за високим образовањем);
4. Реални сусрети са светом рада (сусрети и разговори са представницима одређених занимања у циљу директног унапређивања знања ученика о одређеном занимањи и професији) - могу се реализовати приликом посета средњим школама, предузећима и организацијама, као и доласком одређениг експерата у школу;
5. Доношење одлуке о избору  школе и занимања (инсистирање на самосталном доношењу одлука о избору школе или занимања, уз претходно добро размишљање и коришћење свих раније стечених информација (а по потреби и консултације са породицом), што резултира индивидуалном одговорношћу).

Ако размислимо о себи и свом понашању можемо да издвојимо неке особине: причљиви смо или смо ћутљиви, упорни или лако одустанемо, нагли и импулсивни или промишљени.... За продавце би било добро да су уредни, стрпљиви, љубазни у опхођењу...За медицинске техничаре би било добро да поред ових особина поседују и саосећајност, сталоженост, смиреност... Многе особине се током живота могу развијати под утицајем активности које обављамо и средине у којој се крећемо... Ти си управо у узрасту када се твоја личност још развија. Обликују се особине и понашање постаје доследније.

Размисли о својим особинама. Нека од наредних питања ти могу помоћи у томе:
• Да ли лако успостављам контакт са другим људима и стичем нова познанства?
• Имам ли стрпљења за друге људе? Водим ли рачуна о осећањима и жељама других?
• Да ли се трудим да помогнем другима?
• Да ли волим да планирам и организујем своје активности ?
• Да ли углавном могу да се контролишем и реагујем мирно и сталожено?
• Да ли упорно и стрпљиво истрајавам у раду без обзира на тешкоће?
• Да ли размишљам о последицама пре него што почнем нешто да радим?
• Да ли се трудим да своје послове радим темељно, тако да не морам поново да их радим?
• Да ли волим да сазнајем нове ствари?
• Да ли радо разматрам нове идеје?
• Да ли често имам иницијативу?
• Да ли подстичем друге на акцију?
Одговори на ова питања морају бити резултат доброг познавања себе... Они отварају један пут... Даље ћемо разговарати, уочавати захтеве занимања, дефинисати наше способности- дакле ЗАЈЕДНО ТРАЖИТИ ПРАВИ ПУТ.

Али, морамо још навести најчешће грешке у избору средње школе:

1. Уписаћу се у најближу школу!!
2. Уписаћу се у школу у коју иду моји другови!!
3. Уписаћу се у ову школу јер је популарна !!

4. Уписаћу се у школу коју ми одаберу родитељи!!
5. Уписаћу се у било коју школу јер имам слаб успех!!
6. Одлука је донета, само једна школа долази у обзир, не размишам о другим школама!


Сајтови на којим можете наћи информације о упису у средње школе:
• Сајтови свих средњих школа у Лозници (Гимназија „Вук Караџић“, Техничка школа, Средња школа „Свети Сава“, Средња Економска школа );
• Министарство просвете http//www.upis.mp.gov.rs • www.nsz.gov.rs ( vodič za izbor zanimanja)
www.profesionalnaorjentacija.com ( sajt projekta Profesionalna orjentacija u Srbiji u koji je škola uključena)
www.infostud.com
www.mrav.ffzg.hr (interaktivni upitnik- izbor najbolje škole)
http//srednjeskoleusrbiji.kreni.com
http//srednje-skole.yuportal.com
http//poslovi.infostud.com/info/opisi-zanimanja/
http//www.nsz.gov.rs/page/sevices/sr/planiranjekarijere/vodic.html
www.google.rs/ukucati opis zanimanja, pa navesti zanimanje

Погледајте још:

  1. Приручник за родитеље
  2. Портфолио за младе Србије 2013.
  3. Сајтови везани за ПО
  4. Водич за избор занимања
  5. Шта родитељи треба да знају о ПО
  6. Ваш мото за ПО

У школској 2014/15.години у Тиму за професионалну оријентацију у нашој школи су:

  • Јасмина Томић
  • Зоран Милићевић
  • Југослава Ђурић
  • Ана Мандић