zaglavlje  

„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“

 
  ПОЧЕТНА::
   
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО ОДЕЉЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.

НИЖИ РАЗРЕДИ

Трећи разред - ДРАГИНАЦ, одељењски старешина: СНЕЖАНА ПУЦАРЕВИЋ

  1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15

Пон

Српски језик

Математика

Енглески језик

Физичко васпитање

Час одељењског старешине

 

Уто

Математика

Српски језик

Природа и друштво

Ликовна култура
Слободне активности
Сре

Српски језик

Математика

Чувари природе

Енглески језик

Доп.нас.
Математика

 
Чет

Физичко васпитање

Математика

Верска настава

Српски језик

Музичка култура

 
Пет

Математика

Српски језик

Природа и друштво

Физичко васпитање

Доп.нас.
Српски језик

 

 

ВИШИ РАЗРЕДИ

5-1 Одељењски старешина:
  1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15

Пон            
Уто            
Сре            
Чет            
Пет            
 

5-2 Одељењски старешина: Зоран Ђурић
  1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15

Пон
Ликовна култура
ТИО
ТИО
Српски језик
Математика
Верска настава
Уто
Српски језик
Математика
Физичко васпит.
Историја
Музичка култура
Биологија
Сре
Енглески језик
Географија
Српски језик
Немачки језик
Изабрани спорт
Чет
Биологија
Математика
Српски језик
Физичко васпит.
Музичка култура
Пет
Енглески језик
Ликовна култура
Математика
Информатика
Српски језик
Немачки језик

 

6-1 Одељењски старешина:Александра Станишић

  1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15

Пон
Биологија
Српски језик
Немачки језик
Физичко васпитање
Ликовна култура
Математика
Уто
Математика
Географија
Енглески језик
Изабрани спорт
Физика
Верска настава
Сре
Историја
Физичко васпит.
Биологија
Географија
Немачки језик
Енглески језик
Чет
Физика
Српски језик
Математика
Музичка култура
Енглески језик
Пет
Информатика
Историја
ТИО
ТИО
Математика
Српски језик

 

6-2 Одељењски старешина:
  1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15

Пон            
Уто            
Сре            
Чет            
Пет            
 

 

7-1 Одељењски старешина:
  1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15

Пон
Математика
Хемија
Изабрани спорт
Биологија
Историја
Ликовна култура
Уто
Енглески језик
Математика
Географија
Српски језик
Физика
Физичко васпит.
Сре
Математика
Биологија
ТИО
ТИО
Српски језик
Немачки језик
Чет
Српски језик
Математика
Географија
Физика
Физичко васпит.
Музичка култура
Пет
Хемија
Информатика
Историја
Српски језик
Немачки језик
Енглески језик
 

7-2 Одељењски старешина:

 
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15
Пон            
Уто            
Сре            
Чет            
Пет