zaglavlje  
„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“
     
  ПОЧЕТНА:
     
 

21.6.2016.Обавештење за осмаке у вези листе жеља!

Обавештење за родитеље у вези уџбеника!
http://www.mpn.gov.rs/

Портфолио за младе-2013

 

Водич за основце

 

< ЈАВНЕ НАБАВКE >


План јавних набавки за 2019.

(постављ.12.2.2019.)


План јавних набавки за 2018.

(постављ.8.2.2018.)


Јавна набавка бр. ЈН2/2016


фебруар, 2016. Конкурсна документација, отворени поступак


Правилник о поступку јавне набавке

(16.10.2015.)Oдлука о избору поњуђача

JАВНА НАБАВКА УГЉА


JАВНА НАБАВКА ПОЛОВНИХ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
 

Документи за наставнике школе:

Постављено 22.8.2018.

 1. Дигитална
 2. Естетичка
 3. Компетенција за учење
 4. Комуникација
 5. Одговоран однос-околина
 6. Одговорно учешће
 7. Предузетништво
 8. Рад са подацима
 9. Решавање проблема
 10. Сарадња
 11. Здравље

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Распоред дежурства за школску 2014/2015. годину у матичној школи  је следећи:

бр. понедељак уторак среда четвртак петак
хол
1. Ранковић Јасмина   Ђурић Зоран Аћимовић Душица Крстић Раденка Савичић Драгица
2. Бојић Јелена Митровић Дејан Арсеновић Љиљана Радичевић Драган

Трајиловић Немања

1.ниво
1. Ђурђевић Зориц Аврамовић Драган Радовановић Милоје Арсеновић Љиља Томић Ивановић Весна
2. Онимус Ђорђе Милићевић Зоран Савичић Драгица Бојић Јелена

Радовановић Милоје

2.ниво
1.

Трајиловић Немања

Ђурић Југослава Ђурић Богдан Ђурић Југослава Ђурић Зоран
2. Рашевић Драгана Тојагић Милена Ранковић Јасмина Ђурић Богдан Аћимовић Души
3.ниво
1. Граховац Љубо Стефановић Гоца Пуцаревић Снежана Стефановић Гоца Марковић Миланка
2. Јелачић Јасмина Марковић Миланка Милићевић Зоран Јелачић Јасмина Пуцаревић Снежана

 

 
  Правилници о наставном плану и програму:  
  Први и други разред Пети разред  
  Трећи разред Шести разред  
  Четврти разред Седми разред  
    Осми разред  
 

Писана припрема за час може бити у виду скице часа, концепта или конспекта, када наставник има већ довољно искуства у наставном раду. Добром припремом наставник је у могућности да организује добру динамику часа, реализује наставне теме конкретним наставним јединицама и прати и вреднује остварене садржаје. 

Писана припрема за час треба да садржи: назив школе, име наставника, разред и одељење, наставну тему, тип часа, циљ часа, образовно-васпитне задатке часа, облик рада, наставну методу, наставна средства, литературу, корелацију са другим предметима, структуру часа, домаћи задатак, изглед табле, начин вредновања успешности часа. 

Овде можете погледати примере/идеје за могући изглед писане припреме час.

 

Пример 1
Пример 2
Пример 3
Пример 4
Пример 5