zaglavlje  
„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“
     
  ПОЧЕТНА:
     
 

 

О Г Л А С Н А _Т А Б Л А

< ЈАВНЕ НАБАВКE >


План јавних набавки за 2024.


План јавних набавки за 2023.


План јавних набавки за 2022.


План јавних набавки за 2021.


План јавних набавки за 2020.

-Позив

-Конкурсна документација


План јавних набавки за 2019.

(постављ.12.2.2019.)


План јавних набавки за 2018.

(постављ.8.2.2018.)


Јавна набавка бр. ЈН2/2016


фебруар, 2016. Конкурсна документација, отворени поступак


Правилник о поступку јавне набавке

(16.10.2015.)Oдлука о избору поњуђача

JАВНА НАБАВКА УГЉА


JАВНА НАБАВКА ПОЛОВНИХ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
 

Међупредметне компетенције:

 1. Дигитална
 2. Естетичка
 3. Компетенција за учење
 4. Комуникација
 5. Одговоран однос-околина
 6. Одговорно учешће
 7. Предузетништво
 8. Рад са подацима
 9. Решавање проблема
 10. Сарадња
 11. Здравље