zaglavlje  

„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“

 
  пoчетна: органи школе: угледни часови: секције: фотогалерија: огласна табла: професионална орјентација: контакт:
   
 
ОРГАНИ ШКОЛЕ
  • Директор
  • Школски одбор
  • Савет родитеља
  • Стручни активи