zaglavlje  
„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“
 
  ПОЧЕТНА::
   
 
Шта је ученички парламент?
Ученички парламент представља једну формалну и закониту институцију, где ученици заједничким доношењем одлука могу да покушају да се изборе за своја права, да школу начине пријатнијим местом за боравак, да својим радом, трудом и идејама покушају да промене нешто што би ишло у корист свим ученицима наше школе.Представници парламента не морају нужно да буду председник и секретар одељења, већ то може да буде сваки ученик за кога одељење сматра да ће најбоље бранити њихове идеје, мишљења и жеље.Састанку Парламента могу да присуствују и ученици који нису представници својих одељења. Парламент би требало да се састаје барем једном месечно.Састанак води председник Парламента, уз присуство једног од професора који има улогу супервизора.
parlamentslik
 
 
 
 
   
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ЗА 2015/2016.

Ученички парламент ове школске године чине следећи ученици:

 • 7/1 Mилена Марић и Александар Ђорђић
 • 7/2 Ана Чугуровоћ и Душица Јовановић
 • 8/1 Николина Никић и Дамјан Матић
 • 8/2 Јелена Сакић и Јелена Ранисављевић

 

Записници са састанака Ученичког парламента

Записник са првог састанка Ученичког парламента, одржаног 12.10.2015. године

Записник са другог састанка Ученичког парламента, одржаног 26.10.2015. године

Дневни ред:

 • Конституисање Ученичког парламента
 • Избор председника Ученичког парламента
 • Упознавање чланова са Пословником о раду Парламента
 • План и програм рада Парламента

Чланови Ученичког парламента су:

Милена Марић, Александар Ђорђевић, Ана Чугуровић, Душица Јовановић, Николина Никић, Дамјан Матић, Јелена Сакић, Јелена Ранисављевић.

За председника Ученичког парламента изабрана је Николина Никић.

Педагог школе је чланове Парламента упознала са садржајем пословника о раду Ученичког парламента.Чланови парламента су имали увид у прошлогодишњи програм рада парламента. Постигнут је договор о програму рада Парламента за ову школску годину.

Састанку присуствују сви чланови и педагог школе.
Дневни ред:

 1. Самовредновање рада школе
 2. Израда паноа (проширимо знања и оплеменимо простор школе)
 1. Педагог школе је упознала чланове парламента са планом самовредновања рада школе за школску 2015/16.годину. Чланови Парламента су разматрали прилагођеност упитника за ученике у оквиру области „Настава и учење“.
 2. Председник Парламента је донео одлуку да се у наредном периоду ураде панои на актуелне теме: „Насиље“ и „Болести зависности“ у циљу проширивања знања ученика и оплемењивања простора школе. Чланови Парламента су се поделили у две групе ради ефикасније израде паноа.

 

 

   

Чланови Ученичког парламента радиће по свом плану рада, наведеном у посебним програмима васпитно-образовног рада.

А они су:

 

 

 

 

   
 
Милена
Александар
Ана
Душица
Николина
 

 
   
Дамјан
   
Јелена С.
Јелана Р.
 

 

 

Поред Ученичког парламента у школи постоји и Вршњачки тим кога чине:____________________

Чланови Вршњачког тима радиће по плану рада Тима за безбедност и поједине активности са члановима Ученичког парламента.