zaglavlje  

„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“

 
  пoчетна: органи школе: угледни часови: секције: фотогалерија: огласна табла: професионална орјентација: контакт:
       
Директор школе: Светлана Алимпић Ђокић, професор разредне наставе
Педагог: Душица Јовановић и Јасмина Андрић
Секретар школе: Ирена Јокић, дипломирани правник
Рачуновођа: Миленко Марковић, економиста
Административни радник:
Библиотекар:

 

Списак наставника према врсти посла и обиму рада за школску 2019/2020.
Презиме и име наставника
Предмет
Одељења
Томић Јасмина
српски језик  
Кондић Велизар
српски језик  
Ђурић Богдан
математика  
Ђурић Зоран
математика  
Бојић Јелена
енглески језик  
Ђурђевић Зорица
енглески језик 5/1, 5/2,1раз.-4раз.Драгинац,
ИО В. Село(1-4),ИО Цикоте.(1-4),
Милановић Лидија
енглески језик ИО Ступница(1-4), ИО Јаребице(1-4)
Радовановић Милоје
физика  
техничка и технологија  
Томић-Ивановић Весна
информатика и рачунарство 5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1
Аврамовић Драган
физика  
биологија  
Крстић Раденка
биологија  
Рашевић Драганa
хемија  
Ђурић Југослава
географија  
Савичић Драгица
историја  
Аћимовић Душица
ликовна култура  
Онимус Ђорђе
музичка култура  
Митровић Дејан
музичка култура  
Милићевић Зоран
физичко васпитање  
Граховац Љубомир
физичко васпитање  
Радичевић Драган
веронаука  
Андрић Ивана немачки језик  
 
Одељењско старешинство-школскa 2019/2020.
 
Одељење
Одељењски старешина
 
5/1
Томић Јасмина
 
6/1
Ђурић Југослава
 
6/2
Андрић Ивана
 
7/1
Бојић Јелена
 
7/2
Савичић Драгица
 
8/1
Радичевић Драган
 
     
Подела нижих разреда на учитеље-школскa 2019/2020.
Презиме и име наставника
Разред
Подручно одељење
Стефановић Гордана
2.
Драгинац
Пуцаревић Снежана
3.
Драгинац
Јелачић Јасмина
1.
Драгинац
Пуцаревић Сретен
1.и 4.
Велико Село
Павловић Раде
2-4.
Јаребице
Коловић Славица
3.и 4.
Цикоте
Пантић Милена
2.и 4.
Драгинац
Радивојевић Милојка
1-4.
Ступница
Сарић Ковиљка
1.
Цикоте
Ђурђевић Валерија
2.и 3.
Велико Село
     
Помоћно-техничко особље  
Презиме и име
задужење
 
Рељић Драгица
куварица
 
Јовановић Слободан
домар
 
Крсмановић Милан
ложач
 
Остојић Евица
спремачица
 
Степановић Верица
спремачица
 
Терзић Мира
спремачица
 
Николић Зора
спремачица
 
Мирковић Зорица
спремачица
 
Пантић Миливоје
помоћни радник-Велико Село
 
Калабић Милојко
помоћни радник-Јаребице
 
Павловић Радомир
помоћни радник-Цикоте
 
Максимовић Раде
помоћни радник-Ступница