zaglavlje  

„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“

 
  пoчетна: органи школе: угледни часови: секције: фотогалерија: огласна табла: професионална орјентација: контакт:
       
Директор школе: Велизар Кондић, професор српског језика
Педагог: Душица Јовановић и Јасмина Андрић
Секретар школе: Ирена Јокић, дипломирани правник
Рачуновођа: Миленко Марковић, економиста
Библиотекар:

 

Списак наставника према врсти посла и обиму рада за школску 2016/2017.
Презиме и име наставника
Предмет
Одељења
Станишић Александра
српски језик 5/1, 5/2, 6/1, 6/2
Николић Љиљана
српски језик 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Ђурић Богдан
математика 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Ђурић Зоран
математика 5/1, 5/2, 6/1
Бојић Јелена
енглески језик 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Ђурђевић Зорица
енглески језик 5/1, 5/2,1раз.-4раз.Драгинац,
ИО В. Село(1-4),ИО Цикоте.(1-4),
Милановић Лидија
енглески језик ИО Ступница(1-4), ИО Јаребице(1-4)
Радовановић Милоје
физика 6/1, 6/2
техничко и информатичко образовање 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2,8/1, 8/2
Томић-Ивановић Весна
информатика и рачунарство 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Аврамовић Драган
физика 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Илић Ружица
биологија 5/1,5/2
Крстић Раденка
биологија 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1,8/2
Рашевић Драганa
хемија 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Ђурић Југослава
географија 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2,8/1, 8/2
Савичић Драгица
историја 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Аћимовић Душица
ликовна култура 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Онимус Ђорђе
музичка култура 8/1, 8/2
Митровић Дејан
музичка култура 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2
Милићевић Зоран
физичко васпитање 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Граховац Љубомир
физичко васпитање 7/1ис, 7/2ис,8/1ис, 8/2ис
Радичевић Драган
веронаука 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, ИО
Андрић Ивана немачки језик 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
 
Одељењско старешинство
 
Одељење
Одељењски старешина
 
5/1
Зорица Ђурђевић
 
5/2
Зоран Ђурић
 
6/1
Александра Станишић
 
6/2
Зоран Милићевић
 
7/1
Југослава Ђурић
 
7/2
Драгица Савичић
 
8/1
Љиљана Николић
 
8/2
Јелена Бојић
 
     
Подела нижих разреда на учитеље
Презиме и име наставника
Разред
Подручно одељење
Марковић Миланка
1.
Драгинац
Стефановић Гордана
2.
Драгинац
Пуцаревић Снежана
3.
Драгинац
Јелачић Јасмина
4.
Драгинац
Сретен Пуцаревић
1.и3.
Велико Село
Павловић Раде
1-4.
Јаребице
Алимпић Светлана
1.и3.
Цикоте
Пантић Милена
2.и 4.
Ступница
Радивојевић Милојка
1.и 3.
Ступница
Сарић Ковиљка
2.и 4.
Цикоте
Валерија Ђурђевић
2.и 4.
Велико Село
     
Помоћно-техничко особље  
Презиме и име
задужење
 
Рељић Драгица
куварица
 
Јовановић Слободан
домар
 
Крсмановић Милан
ложач
 
Остојић Евица
спремачица
 
Степановић Верица
спремачица
 
Терзић Мира
спремачица
 
Николић Зора
спремачица
 
Мирковић Зорица
спремачица