zaglavlje  

„Дете је књига из које читамо
и у коју бисмо требали писати“

 
  пoчетна: органи школе: угледни часови: секције: фотогалерија: огласна табла: професионална орјентација: контакт:
   
 
Директорка школе

Светлана Алимпић-Ђокић, професор разредне наставе

Рођена је 19.јануара 1971. године у Лозници. Прва четири разреда основне школе завршила је у Великом Селу, а школовање од петог до осмог разреда наставила је у Липници. Средњу Економску школу завршава у Лозници после које уписује и завршава Педагошку академију "Душан Јерковић" у Шапцу, 1993. године. Године 1994. полаже лиценцу за рад у школи. Због потребе сталног усавршавања и праћења достигнућа у области образовања и васпитања, године 2003 уписује Учитељски факултет у Сомбору где 2005. године стиче звање професор разредне наставе-мастер.

Радни однос у ОШ"14.октобар" започиње 1993. године, на радном месту учитеља на одређено време у ИО Велико Село.Три године касније заснива рaдни однос на неодређено у истој установи.

Школске 2008/2009. прво полугодиште ради на месту наставника математике у петом и шестом разреду а друго полугодиште у библиотеци матичне школе.

Школске 2009/2010. ради на месту наставника математике у петом и шестом разреду.

Од школске 2010/2011. до школске 2018/2019. ради на месту учитеља у ИО Цикоте. Школске 2018/2019. ради у ИО Јаребице.

У раду са децом трудила се да свој посао ради савесно, одговорно и најбољњ што може.Током свог рада постигла је запажене резултате од школског до окружног из области математике као учитељ и као наставник математике.Учествовала је са ученицима на конкурсима из области Ликовне културе и Српског језика и постигла запажене резултате.

На бројним семинарима из области унапређења наставе и учења стекла је знања и вештине за њихово унапређење и побољшање. Оспособила се за рад на рачунару на основном нивоу, у програму Word, PowerPoint, Microsoft Office Еxcel и коришћење интернетa.

У њене личне особине могу се уврстити и следеће: јако одговорна и организована особа која је тачна и прецизна, отворена за сарадњу и компромисе, врло комуникативна и љубазна, систематична и самодисциплинована, склона покретању иницијативе, самостална и проактивна приликом изналажења решења, марљива и ажурна, толерантна и издржљива.

Живи у Лозници са супругом и ћерком која је тренутно на студијама друге године Учитељског факултета у Београду. Своје радно искуство у трајању од 25. година стекла је у ОШ "14 октобар" у Драгинацу.

.